Rudi Anschober

Rudi Anschober (narozen 1960) je hornorakouský politik za Stranu zelených a od roku 2003 zemský rada Horních Rakous pro životní prostředí, energetiku, vodohospodářství a ochranu spotřebitelů. Povoláním je učitel základní školy, několik let působil též jako novinář v různých médiích. Významně se angažoval v boji proti výstavbě jaderné elektrárny Temelín, což jej nakonec přivedlo do politiky s cílem „něco změnit“ a upozorňovat na jiné možnosti výroby elektřiny, než je jaderná energetika. Na politické scéně působí od roku 1986. Začínal jako mluvčí iniciativy Zelená alternativa pro Horní Rakousy.

Číst dál...

Mycle Schneider

Mycle Schneider pracuje jako nezávislý mezinárodní konzultant v oblasti energetiky. Je iniciátorem a hlavním autorem Zpráv o stavu jaderné energetiky ve světě. Je též koordinátorem Mezinárodní energetické poradní komise, jež radí zastupitelstvu jihokorejského Soulu (the Seoul Metropolitan Government). V roce 2007 byl jmenován členem Mezinárodního panelu pro štěpné materiály (IPFM), jenž sídlí na Princetonské univerzitě v USA. Od února 2010 do června 2011 působil jako hlavní konzultant pro iniciativu Asia Clean Energy Policy Exchange v rámci programu ECO-Asia, jenž se zaměřuje na vytvoření politického rámce pro podporu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Číst dál...

Prof. Stephen Thomas

Profesor Stephen Thomas přednáší problematiku energetických koncepcí na University of Greenwich, kde je zároveň od roku 2001 vedoucím energetického výzkumu. V období mezi lety 1979 a 2000 pracoval v Programu energetické politiky na University of Sussex. V roce 2001 pracoval 10 měsíců jako hostující výzkumník v Programu energetického plánování na Federální univerzitě v Rio de Janeiru.

Číst dál...

Prof. Franz Leidenmühler

Profesor Dr. Franz Leidenmühler (narozen 1973) je ředitelem Ústavu evropského práva na Univerzitě Johannese Keplera v rakouském Linci. Hlavní oblasti jeho výzkumu jsou právo vnitřního trhu EU, právo hospodářské soutěže EU a mezinárodní právo životního prostředí. Je autorem řady knih, časopisových článků a esejů zabývajících se právem EU a mezinárodním právem.

Číst dál...

Prof. Claudia Kemfert

Prof. Dr. Claudia Kemfert je od roku 2009 profesorkou energetické ekonomiky a udržitelného rozvoje na soukromé univerzitě Hertie School of Governance v Berlíně a od dubna 2004 ředitelkou odboru energetiky, dopravy a životního prostředí na Německém ústavu ekonomického výzkumu (DIW Berlin). Její výzkumná činnost se soustřeďuje na hodnocení politik a strategií v oblasti klimatu a energetiky. Claudia Kemfert byla poradkyní prezidenta EU Josého Manuela Barrosa v rámci „Vyšší skupiny pro energetiku a klima“. V roce 2006 získala od německé výzkumné nadace (Helmholtz- und Leibniz-Gemeinschaft )ocenění pro nejlepšího německého vědce. V roce 2011 získala medaili Urania a též ekologickou cenu B.A.U.M. za nejlepší vědecký počin.

Číst dál...

Ivan Beneš

Ing. Ivan Beneš vystudoval energetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, další postgraduální studium absolvoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské a na Vysoké škole ekonomické. Má více než 40 roků zkušeností v oblasti energetiky v projektových a inženýrských organizacích. V současné době zůstává činný jako nezávislý konzultant a věnuje se bezpečnostním hlediskům zásobování energií, ekonomice energetiky a dopadům energetiky na udržitelný rozvoj společnosti. Je místopředsedou Českého národního výboru pro omezování katastrof (ČNV ONK) členem Rady expertů české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD/WBCSD).

Číst dál...

Michal Šnobr

Od roku 1998 působí Michal Šnobr jako externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky, které se intenzivně věnuje posledních deset let. Je aktivním investorem, minoritním akcionářem ČEZ a dlouhodobě se podílí na významných obchodech skupiny J&T právě v oblasti energetiky.

Číst dál...

Jan Ondřich

Jan Ondřich je spoluzakladatelem a partnerem společnosti Candole Partners. Je zodpovědný za zpracování a řízení obchodních vztahů Candole v oblasti energetiky, jako jsou například analýzy, předpovědi, due diligence, oceňování, fúze a akvizice a financování zaměřené na výrobu, přenos, distribuci, obchod a prodej elektřiny, přenos, distribuci a prodej plynu a obnovitelných energií ve střední a východní Evropě. Poskytuje poradenství strategickým i finančním investorům v oblasti politických, regulačních a tržních rizik pro jejich podnikání, projekty a zamýšlené transakce.

Číst dál...

Michael Nagl

Michael Nagl (narozen 1972) vystudoval průmyslovou ochranu životního prostředí se specializací provozní technologie na Báňské univerzitě v Leobenu. Po vojenské službě a zahraničních stážích ve Švýcarsku, Německu a Velké Británii v letech 2000-2003 pracoval v Hornorakouském svazu pro úspory energie. Zde byl zodpovědný za management ekoenergetického klastru a za poradenství v oblasti podnikové energetiky a malých vodních elektráren.

Číst dál...